Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

[section padding=”0px” class=”sub-page-section”]

[row padding=”50px 0px 50px 0px” class=”sub-page-collumn”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

Privacyverklaring Arvem B.V.

Arvem B.V., gevestigd aan de Einsteinstraat 5 2181 AA Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://arvem.nl/contact/ / Einsteinstraat 5 2181 AA Hillegom +031 252 533256

De heer I. Mooten is de functionaris gegevensbescherming van Arvem B.V. Hij is te bereiken via info@arvem.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • (Voor)na(a)m(en)
 • (zakelijk) e-mailadres
 • Achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Geslacht
 • Adres
 • Website
 • Fax

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arvem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Arvem B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van uw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Arvem B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk, dan wel wettelijk toegestaan is. Wij hanteren een onbepaald bewaartermijn. Als u zich afmeld voor de nieuwsbrief worden de persoonsgegevens direct verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Arvem B.V. zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient Arvem B.V. medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft, zoals:

 • Opdrachtgevers
 • Onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren
 • Leveranciers
 • Overheidsinstanties
 • Andere zakelijke relaties

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Arvem B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De Arvem website is via ‘’https’’ beveiligd
De computers van Arvem worden door virusprogramma’s beveiligd
Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd
Beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker
Wachtwoorden zijn beveiligd en worden veranderd

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@arvem.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Arvem B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arvem.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Arvem B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Arvem B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Arvem B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]

Over Arvem

Arvem, totaalleverancier van beroepsgerelateerde producten voor de vrijwillige en professionele hulpverleners. Door onze jarenlange ervaring en expertise van medisch apparatuur, instrumenten, verbandmiddelen, disposables, verbruiksartikelen, veiligheidsartikelen en brandwondenverzorging bent u bij ons op de juiste plek!

Direct contact

Einsteinstraat 5
2181 AA Hillegom

Tel: +31 252 533256
Mail: klantenservice@arvem.nl
web: www.arvem.nl

BTW : NL821995704B01
KvK : 27371171